Voor wie?

Voor wie is deze houding- en bewegingstherapie geschikt?
Voor iedereen, zowel jong als oud !
Voor iedereen die (nog) gezond is.
Voor iedereen met klachten van welke aard dan ook.

We bedoelen daarmee klachten die voortkomen uit:

neurologische aandoeningen
orthopedische aandoeningen
reumatische pijnen aan spieren en gewrichten
na operatieve ingrepen
stoornissen in de ademhaling of de bloedsomloop
pijn aan voeten, enkels, benen, bekken, rug, nek of schouders
hoofdpijn
problemen met de ademhaling
velerlei stress- en spanningsklachten
lichamelijke overbelastingsklachten
chronische ziekten en gecombineerde aandoeningen
onbegrepen klachten

Oefentherapie Mensendieck stelt de individuele mens centraal en maakt mensen zelfredzaam.
Deze therapie is bewezen effectief!