Verzekeringsrecht
           
Verantwoording Verzekeringsrecht :
 

Afhankelijk van  de manier waarop u verzekerd bent  vallen onze behandelingen  onder hetzelfde recht als van de Fysiotherapie.
Dit betekent ook dat deze behandelingen niet naast elkaar vergoed worden en belangrijk is aan te geven of u al eerder in het jaar
door de andere discipline behandeld bent.
Indien het maximum wordt overschreden of u geen verzekeringsrecht heeft, rekenen wij u de tarieven zoals die vermeld staan
in de wachtkamer en op de website.

Met vrijwel alle Zorgverzekeraars heb ik een contract.

U moet zelf zorgdragen voor de informatie hoe en voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent.

Kijk uw polis goed na zodat u niet voor verassingen komt te staan!