KwaliteitDe AGB-code van de praktijk: 07098632

Jentje Zuil :
 AGB code: 07000172
 Kwaliteitsregistratie ADAP nummer: 59900893493
 KvK nummer: 54504090Wij verstaan onder kwaliteit dat we behandelen

• volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging VvOCM
• onze verslaglegging en methodisch handelen is gebaseerd op dit protocol
• de inhoudelijke kwaliteit blijft gewaarborgd door het volgen van scholingen
• er wordt gebruik gemaakt van o.a. wetenschappelijk gefundeerde vragenlijsten
• er wordt gebruik gemaakt van o.a. wetenschappelijk gefundeerde meet-instrumenten
• er wordt gebruik gemaakt van een klanttevredenheid onderzoek
• de praktijk is twee avonden buiten kantooruren geopend
• een antwoordapparaat aanwezig voor het geval de telefoon niet direct beantwoord kan worden
• binnen de praktijkuren zijn we ook bereikbaar op een mobiel nummer of SMS
• buiten de praktijkuren zijn we bereikbaar via de email of het contactformulier
• bij de zorgverzekeraars wordt direct gedeclareerd via Vecozo

Deze therapie is bewezen effectief!
Oefentherapie Mensendieck stelt de individuele mens centraal en maakt mensen zelfredzaam.
Deze stelling krijgt in toenemende mate een wetenschappelijke onderbouwing.Uit een Onderzoek van de Gezondheidsraad (2001) blijkt dat oefentherapie bewezen effectief is voor subacute
en chronische lage rugklachten, claudicatio intermittens, kniearthrose, cystic fibrosis en COPD.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat oefentherapie effectief is bij patiënten met de ziekte van Parkinson, de ziekte van Bechterew,
arthrose van de heup en bij CVA-patiënten.

Oefentherapie. Rapport van de Gezondheidsraad.
Den Haag, 2003, publicatie nr 2003/22, Zie: www.gr.nl/referentie.php?ID=852

Oefentherapie helpt bij lage rugklachten
Dit is de conclusie van een internationale literatuurstudie over het effect van oefentherapie bij lage rugklachten.
The Annals of Internal Medicine,mei 2005.
Zie: www.vumc.nl/communicatie/nieuws/index.html

Onderzoek TNO Arbeid 2000: Patiënten onder behandeling van de oefentherapeut herstellen sneller dan onder controle
van de huisarts ( 80% versus 47% ).
Zie: http://tno-kwaliteit-van-leven.adlibsoft.com/publicaties/docs/r9900420.pdf

Onderzoek TNO april 2005: Een vervolgbehandeling van 1x per maand gedurende een half jaar na een reguliere behandeling
(van gemiddeld 12 sessies) biedt niet voldoende garantie voor een blijvend resultaat op langere termijn’.
Zie: www.cvz.nl/cijfers en publicaties/rapporten/0504cesarrugklachten.aspHoe, en op welke wijze gedragsverandering en het daarbij behorende behandelresultaat kunnen standhouden op langere termijn,
is erg complex.
Het is een blijvend aandachtspunt met vele dimensies die nog om nader onderzoek vragen.