Directe Toegankelijkheid

U kunt bij mij terecht via specifieke verwijzing door uw huisarts die de co÷rdinator is van uw medische zorg,
maar ook via uw specialist of bedrijfsarts.
De term Directe Toegankelijkheid betekent dat u een afspraak kunt maken zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist.

De eerste afspraak bestaat uit een zorgvuldige screening om te beoordelen of Oefentherapie Mensendieck voor u een
meerwaarde is.
Vervolgens is er aansluitend een intake waarin uw problematiek en uw hulpvraag centraal staan.
De screening bestaat verder uit een onderzoek, het samen met u opstellen van een behandeldoel en het uitwerken van een
behandelplan.
Als u zonder verwijzing in onze praktijk komt kan, indien u dit wenst, contact worden opgenomen met uw huisarts of
behandelend arts om informatie uit te wisselen en de behandeling te evalueren.

Uiteraard sta ik garant voor de wettelijke geheimhoudingsplicht en kunt u een machtiging ondertekenen
met betrekking tot verstrekking van uw medische gegevens.
Indien uw problematiek buiten de competenties van de Oefentherapie Mensendieck valt,
zal er een duidelijk advies of een terugverwijzing naar de huisarts volgen.